Savaitė su Biblija

Mt 12,38-42

July 18, 2020 Povilas Narijauskas Season 5 Episode 2
Savaitė su Biblija
Mt 12,38-42
Chapters
Savaitė su Biblija
Mt 12,38-42
Jul 18, 2020 Season 5 Episode 2
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 12, 38–42) 

    Kai kurie Rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti: „Mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą“. Jis atsakė: 
    „Pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jonos ženklas. Kaip 'Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis jūrų pabaisos pilve', taip ir Žmogaus Sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje. 
    Nineviečiai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau, negu Jona.
    Pietų karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, ji ėjo iš žemės pakraščių klausytis Saliamono išminties, o štai čia daugiau, negu Saliamonas“.

Tekstas iš: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_16eil_1.html

Show Notes

Evangelija (Mt 12, 38–42) 

    Kai kurie Rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti: „Mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą“. Jis atsakė: 
    „Pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jonos ženklas. Kaip 'Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis jūrų pabaisos pilve', taip ir Žmogaus Sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje. 
    Nineviečiai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau, negu Jona.
    Pietų karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, ji ėjo iš žemės pakraščių klausytis Saliamono išminties, o štai čia daugiau, negu Saliamonas“.

Tekstas iš: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_16eil_1.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)