Savaitė su Biblija

Mt 12,46-50

July 18, 2020 Povilas Narijauskas Season 5 Episode 3
Savaitė su Biblija
Mt 12,46-50
Chapters
Savaitė su Biblija
Mt 12,46-50
Jul 18, 2020 Season 5 Episode 3
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 12, 46–50) 

    Jėzui dar tebekalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. Tuomet kažkas jam pranešė: „Štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim pasikalbėti“. 
     Jis atsakė pranešusiam: „Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“ 
     Ir, ištiesęs ranką į mokinius, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai? Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“. 

Tekstas paimtas iš: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_16eil_2.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)

Show Notes

Evangelija (Mt 12, 46–50) 

    Jėzui dar tebekalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. Tuomet kažkas jam pranešė: „Štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim pasikalbėti“. 
     Jis atsakė pranešusiam: „Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“ 
     Ir, ištiesęs ranką į mokinius, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai? Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“. 

Tekstas paimtas iš: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_16eil_2.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)