Savaitė su Biblija

MT 13,18-23

July 18, 2020 Povilas Narijauskas Season 5 Episode 6
Savaitė su Biblija
MT 13,18-23
Chapters
Savaitė su Biblija
MT 13,18-23
Jul 18, 2020 Season 5 Episode 6
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 13, 18–23) 

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
     „O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. 
     Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola. 
     Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. 
     Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“. 

Teksto šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_16eil_5.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)

Show Notes

Evangelija (Mt 13, 18–23) 

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
     „O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. 
     Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola. 
     Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. 
     Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“. 

Teksto šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_16eil_5.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)