Savaitė su Biblija

Mt 12,14-21

July 11, 2020 Povilas Narijauskas Season 4 Episode 7
Savaitė su Biblija
Mt 12,14-21
Chapters
Savaitė su Biblija
Mt 12,14-21
Jul 11, 2020 Season 4 Episode 7
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 12, 14–21) 

    Išėję iš sinagogos fariziejai susimokė Jėzų pražudyti. 
     Tai žinodamas, Jėzus pasitraukė iš ten. Daugelis sekė paskui jį, ir jis visus gydė, bet įspėdavo, kad jo negarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo Izaijo žodžiai: 
     „Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kuriuo gėrisi mano siela. Aš suteiksiu jam savo dvasios, ir jis skelbs tautoms tikrąją tiesą. Jis nesiginčys, nešauks, ir negirdės niekas gatvėse jų balso. Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio, kol neatneš teisybei laimėjimo; o jo vardas teiks viltį tautoms!“ 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_15eil_6.html

Show Notes

Evangelija (Mt 12, 14–21) 

    Išėję iš sinagogos fariziejai susimokė Jėzų pražudyti. 
     Tai žinodamas, Jėzus pasitraukė iš ten. Daugelis sekė paskui jį, ir jis visus gydė, bet įspėdavo, kad jo negarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo Izaijo žodžiai: 
     „Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kuriuo gėrisi mano siela. Aš suteiksiu jam savo dvasios, ir jis skelbs tautoms tikrąją tiesą. Jis nesiginčys, nešauks, ir negirdės niekas gatvėse jų balso. Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio, kol neatneš teisybei laimėjimo; o jo vardas teiks viltį tautoms!“ 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_15eil_6.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)