Savaitė su Biblija

Mt 12,1-8

July 11, 2020 Povilas Narijauskas Season 4 Episode 6
Savaitė su Biblija
Mt 12,1-8
Chapters
Savaitė su Biblija
Mt 12,1-8
Jul 11, 2020 Season 4 Episode 6
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 12, 1–8) 

    Anuo metu Jėzus ėjo šeštadienį per javų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę, tad ėmė skintis varpų ir valgyti. 
     Tai pamatę, fariziejai jam sakė: „Žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas šeštadienį draudžiama“. 
     Jis atsakė: „Ar neskaitėte, ką darė Dovydas ir jo palydovai, būdami alkani? Kaip jie nuėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palydovams, o vien tik kunigams. 
     Arba, ar neskaitėte Įstatyme, jog šeštadienį kunigai šventovėje pažeidžia šeštadienio poilsį ir nenusikalsta? Todėl sakau jums: čia daugiau, negu šventykla! 
     Jeigu žinotumėte, ką reiškia: 'aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos', nebūtumėte pasmerkę nekaltų. Žmogaus Sūnus yra šeštadienio Viešpats“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_15eil_5.html

Show Notes

Evangelija (Mt 12, 1–8) 

    Anuo metu Jėzus ėjo šeštadienį per javų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę, tad ėmė skintis varpų ir valgyti. 
     Tai pamatę, fariziejai jam sakė: „Žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas šeštadienį draudžiama“. 
     Jis atsakė: „Ar neskaitėte, ką darė Dovydas ir jo palydovai, būdami alkani? Kaip jie nuėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palydovams, o vien tik kunigams. 
     Arba, ar neskaitėte Įstatyme, jog šeštadienį kunigai šventovėje pažeidžia šeštadienio poilsį ir nenusikalsta? Todėl sakau jums: čia daugiau, negu šventykla! 
     Jeigu žinotumėte, ką reiškia: 'aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos', nebūtumėte pasmerkę nekaltų. Žmogaus Sūnus yra šeštadienio Viešpats“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_15eil_5.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)