Savaitė su Biblija

Mt 11,28-30

July 11, 2020 Povilas Narijauskas Season 4 Episode 5
Savaitė su Biblija
Mt 11,28-30
Chapters
Savaitė su Biblija
Mt 11,28-30
Jul 11, 2020 Season 4 Episode 5
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 11, 28–30) 

    Anuo metu Jėzus bylojo: 
     „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs 'rasite savo sieloms atgaivą'. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_15eil_4.html

  

Show Notes

Evangelija (Mt 11, 28–30) 

    Anuo metu Jėzus bylojo: 
     „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs 'rasite savo sieloms atgaivą'. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_15eil_4.html

  

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)