Savaitė su Biblija

Mt 11, 25-27

July 11, 2020 Povilas Narijauskas Season 4 Episode 4
Savaitė su Biblija
Mt 11, 25-27
Chapters
Savaitė su Biblija
Mt 11, 25-27
Jul 11, 2020 Season 4 Episode 4
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 11, 25–27) 

    Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. 
     Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_15eil_3.html

Show Notes

Evangelija (Mt 11, 25–27) 

    Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. 
     Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_15eil_3.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)