Savaitė su Biblija

Mt 11, 20-24

July 11, 2020 Povilas Narijauskas Season 4 Episode 3
Savaitė su Biblija
Mt 11, 20-24
Chapters
Savaitė su Biblija
Mt 11, 20-24
Jul 11, 2020 Season 4 Episode 3
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 11, 20–24) 

    Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatsivertė: 
     „Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida! Jeigu Tyre ir Sidone būtų įvykę tokie stebuklai, kokie padaryti pas jus, jie seniai būtų atsivertę ir apsirengę atgailos maišais bei pasibarstę pelenais. Todėl gi sakau jums: Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną, negu jums! 
     Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus? Tu nugarmėsi iki pragaro! Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokie stebuklai, kokie įvyko tavyje, ji būtų išlikusi iki šios dienos. Todėl sakau jums: Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu tau“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_15eil_2.html

Show Notes

Evangelija (Mt 11, 20–24) 

    Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatsivertė: 
     „Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida! Jeigu Tyre ir Sidone būtų įvykę tokie stebuklai, kokie padaryti pas jus, jie seniai būtų atsivertę ir apsirengę atgailos maišais bei pasibarstę pelenais. Todėl gi sakau jums: Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną, negu jums! 
     Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus? Tu nugarmėsi iki pragaro! Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokie stebuklai, kokie įvyko tavyje, ji būtų išlikusi iki šios dienos. Todėl sakau jums: Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu tau“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_15eil_2.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)