Savaitė su Biblija

Mt 10,31-11,1

July 11, 2020 Povilas Narijauskas Season 4 Episode 2
Savaitė su Biblija
Mt 10,31-11,1
Chapters
Savaitė su Biblija
Mt 10,31-11,1
Jul 11, 2020 Season 4 Episode 2
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 10, 34–11, 1) 

    Jėzus kalbėjo apaštalams: 
     „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemėn ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais. 
     Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane – nevertas manęs. 
     Kas myli sūnų ar dukterį labiau už mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – irgi nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją. 
     Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. 
     Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. 
     Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“. 
     Baigęs nurodymus dvylikai mokinių, Jėzus iškeliavo toliau mokyti ir skelbti Evangelijos kituose miestuose. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_15eil_1.html

Show Notes

Evangelija (Mt 10, 34–11, 1) 

    Jėzus kalbėjo apaštalams: 
     „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemėn ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais. 
     Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane – nevertas manęs. 
     Kas myli sūnų ar dukterį labiau už mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – irgi nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją. 
     Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. 
     Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. 
     Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“. 
     Baigęs nurodymus dvylikai mokinių, Jėzus iškeliavo toliau mokyti ir skelbti Evangelijos kituose miestuose. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_15eil_1.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)