Savaitė su Biblija

Mt 19,27-29

July 04, 2020 Povilas Narijauskas Season 3 Episode 7
Savaitė su Biblija
Mt 19,27-29
Chapters
Savaitė su Biblija
Mt 19,27-29
Jul 04, 2020 Season 3 Episode 7
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 19, 27–29) 

    Petras paklausė Jėzų: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“
     O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, taipogi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/ss/ss_0711.html

Show Notes

Evangelija (Mt 19, 27–29) 

    Petras paklausė Jėzų: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“
     O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, taipogi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/ss/ss_0711.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)