Savaitė su Biblija

Mt 9,32-38

July 04, 2020 Povilas Narijauskas
Savaitė su Biblija
Mt 9,32-38
Chapters
Savaitė su Biblija
Mt 9,32-38
Jul 04, 2020
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 9, 32–38) 

    Jėzus atvedė demono apsėstą nebylį. Išvarius demoną, nebylys prakalbo. Minios stebėjosi ir sakė: „Dar niekad Izraelyje nėra buvę tokių dalykų“. 
     O fariziejai kalbėjo: „Jis išvaro velnius su jų valdovo pagalba“. 
     Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas įvairias ligas bei negales. Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lyg avys be piemens. 
 Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_14eil_2.html

Show Notes

Evangelija (Mt 9, 32–38) 

    Jėzus atvedė demono apsėstą nebylį. Išvarius demoną, nebylys prakalbo. Minios stebėjosi ir sakė: „Dar niekad Izraelyje nėra buvę tokių dalykų“. 
     O fariziejai kalbėjo: „Jis išvaro velnius su jų valdovo pagalba“. 
     Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas įvairias ligas bei negales. Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lyg avys be piemens. 
 Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_14eil_2.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)