Savaitė su Biblija

Šeštadienis - XIII eilinė savaitė

June 27, 2020 Povilas Narijauskas Season 2 Episode 7
Savaitė su Biblija
Šeštadienis - XIII eilinė savaitė
Chapters
Savaitė su Biblija
Šeštadienis - XIII eilinė savaitė
Jun 27, 2020 Season 2 Episode 7
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 9, 14–17) 

    Priėjo prie Jėzaus Jono mokiniai ir paklausė: „Kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja?“ Jėzus atsakė: „Argi gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpe yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis bus atskirtas nuo jų, ir tada jie pasninkaus. 
     Niekas palaikio drabužio nelopo naujo milo lopu, nes toks lopinys atplėšia drabužio gabalą ir pasidaro dar didesnė skylė. Taipogi niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius, nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas išsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų. Bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius, ir abeji išsilaiko“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_13eil_6.html

Show Notes

Evangelija (Mt 9, 14–17) 

    Priėjo prie Jėzaus Jono mokiniai ir paklausė: „Kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja?“ Jėzus atsakė: „Argi gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpe yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis bus atskirtas nuo jų, ir tada jie pasninkaus. 
     Niekas palaikio drabužio nelopo naujo milo lopu, nes toks lopinys atplėšia drabužio gabalą ir pasidaro dar didesnė skylė. Taipogi niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius, nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas išsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų. Bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius, ir abeji išsilaiko“. 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_13eil_6.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)