Savaitė su Biblija

Pentadienis - XIII eilinė savaitė

June 28, 2020 Povilas Narijauskas Season 2 Episode 6
Savaitė su Biblija
Pentadienis - XIII eilinė savaitė
Chapters
Savaitė su Biblija
Pentadienis - XIII eilinė savaitė
Jun 28, 2020 Season 2 Episode 6
Povilas Narijauskas

Evangelija (Jn 20, 24–29) 

    Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu,– nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. 
     Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ 
     O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono,– netikėsiu“. 
     Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. 
     Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ 
     Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. 
     Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ 
     Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ 
   
Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/ss/ss_0703.html

Show Notes

Evangelija (Jn 20, 24–29) 

    Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu,– nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. 
     Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ 
     O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono,– netikėsiu“. 
     Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. 
     Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ 
     Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. 
     Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ 
     Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ 
   
Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/ss/ss_0703.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)