Savaitė su Biblija

Ketvirtadienis - XIII eilinė savaitė

June 28, 2020 Povilas Narijauskas Season 2 Episode 5
Savaitė su Biblija
Ketvirtadienis - XIII eilinė savaitė
Chapters
Savaitė su Biblija
Ketvirtadienis - XIII eilinė savaitė
Jun 28, 2020 Season 2 Episode 5
Povilas Narijauskas

Evangelija (Lk 2, 41–52) 

Tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs

     Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. 
     Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. 
     Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo. 
     Jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. 
     O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?!“ Bet jie nesuprato jo žodžių. 
     Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. 
     Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/ss/ss_0702.html

Show Notes

Evangelija (Lk 2, 41–52) 

Tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs

     Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. 
     Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. 
     Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo. 
     Jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. 
     O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?!“ Bet jie nesuprato jo žodžių. 
     Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. 
     Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/ss/ss_0702.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)