Savaitė su Biblija

Antradienis - XIII eilinė savaitė

June 28, 2020 Povilas Narijauskas Season 2 Episode 3
Savaitė su Biblija
Antradienis - XIII eilinė savaitė
Chapters
Savaitė su Biblija
Antradienis - XIII eilinė savaitė
Jun 28, 2020 Season 2 Episode 3
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 8, 23–27) 

    Jėzus įlipo į valtį, ir mokiniai paskui jį. 
     Ir štai ežere pakilo tokia smarki vėtra, kad bangos net sėmė valtį. Tuo tarpu jis miegojo. Mokiniai pripuolę ėmė jį žadinti, šaukdami: „Viešpatie, gelbėk, žūvame!“ 
     Jėzus jiems tarė: „Ko gi jūs tokie bailūs, mažatikiai?“ Paskui jis atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą, ir pasidarė visiškai ramu. 
     Žmonės stebėjosi ir kalbėjo: „Kas jis per vienas, kad net vėjai ir ežeras jo klauso?“ 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_13eil_2.html

Show Notes

Evangelija (Mt 8, 23–27) 

    Jėzus įlipo į valtį, ir mokiniai paskui jį. 
     Ir štai ežere pakilo tokia smarki vėtra, kad bangos net sėmė valtį. Tuo tarpu jis miegojo. Mokiniai pripuolę ėmė jį žadinti, šaukdami: „Viešpatie, gelbėk, žūvame!“ 
     Jėzus jiems tarė: „Ko gi jūs tokie bailūs, mažatikiai?“ Paskui jis atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą, ir pasidarė visiškai ramu. 
     Žmonės stebėjosi ir kalbėjo: „Kas jis per vienas, kad net vėjai ir ežeras jo klauso?“ 

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/e2/e2_13eil_2.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)