Savaitė su Biblija

Mt 16,13-19

June 28, 2020 Povilas Narijauskas Season 2 Episode 2
Savaitė su Biblija
Mt 16,13-19
Chapters
Savaitė su Biblija
Mt 16,13-19
Jun 28, 2020 Season 2 Episode 2
Povilas Narijauskas

Evangelija (Mt 16, 13–19) 

    Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: "Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?" 
     Jie atsakė: "Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų". 
     Jis vėl paklausė: "O kuo jūs mane laikote? 
     Tada Petras prabilo: "Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!" 
     Jėzus jam tarė: "Palaimintas esi, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje".

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/ss/ss_0629.html

Show Notes

Evangelija (Mt 16, 13–19) 

    Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: "Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?" 
     Jie atsakė: "Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų". 
     Jis vėl paklausė: "O kuo jūs mane laikote? 
     Tada Petras prabilo: "Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!" 
     Jėzus jam tarė: "Palaimintas esi, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje".

Šaltinis: https://lk.katalikai.lt/_dls/ss/ss_0629.html

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)