Savaitė su Biblija

2020 Am Švč. Trejybė ir X Eilinė savaitė

June 06, 2020 Povilas Narijauskas Season 1 Episode 3
Savaitė su Biblija
2020 Am Švč. Trejybė ir X Eilinė savaitė
Chapters
00:01:13
Sekmadienis
00:11:06
Pirmadienis
00:30:24
Antradienis
00:32:53
Trečiadienis
00:39:04
Ketvirtadienis
00:41:24
Penktadienis
00:44:00
Šeštadienis
Savaitė su Biblija
2020 Am Švč. Trejybė ir X Eilinė savaitė
Jun 06, 2020 Season 1 Episode 3
Povilas Narijauskas

2020 m. X eilinė savaitė prasideda Švč. Trejybės sekmadieniu, kada kartu minime ir tėvo dieną. Šią savaitę Dievo Žodis liturgijoje kvies apmąstyti Kalno pamoksle išsakytus palaiminimus, ištikimybę Dievui ir stabmeldystę, užbaigdama savaitę šeštadienio mintimis apie Dievo meilę žmogui. 
Kviečiu mobiliose aplikacijose užsiprenumeruoti šią tinklalaidę ir pasidalinti nuoroda su savo broliais ir seserimis Kristuje, kad Dievo Žodis būtų nešamas į kiekvienus namus.

Muzikos licencija: www.Audiio.com
Paveikslėlio autorė Ieva Reichard

Show Notes Chapter Markers

2020 m. X eilinė savaitė prasideda Švč. Trejybės sekmadieniu, kada kartu minime ir tėvo dieną. Šią savaitę Dievo Žodis liturgijoje kvies apmąstyti Kalno pamoksle išsakytus palaiminimus, ištikimybę Dievui ir stabmeldystę, užbaigdama savaitę šeštadienio mintimis apie Dievo meilę žmogui. 
Kviečiu mobiliose aplikacijose užsiprenumeruoti šią tinklalaidę ir pasidalinti nuoroda su savo broliais ir seserimis Kristuje, kad Dievo Žodis būtų nešamas į kiekvienus namus.

Muzikos licencija: www.Audiio.com
Paveikslėlio autorė Ieva Reichard

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)

Sekmadienis
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis