Savaitė su Biblija

VII Velykų savaitė

May 21, 2020 Povilas Narijauskas Season 1 Episode 1
Savaitė su Biblija
VII Velykų savaitė
Chapters
00:01:01
Sekmadienis
00:04:10
Pirmadienis
00:06:37
Antradienis
00:09:28
Trečiadienis
00:12:53
Ketvirtadienis
00:14:51
Penktadienis
00:17:05
Šeštadienis
Savaitė su Biblija
VII Velykų savaitė
May 21, 2020 Season 1 Episode 1
Povilas Narijauskas

Savaitė su Biblija - naujas būdas apmąstyti  kasdienius šv. Mišių skaitinius. Šią savaitę pradedame nuo Šeštinių, Jėzaus žengimo, kai įžengiame į pasirengimo į Šventosios Dvasios atsiuntimui, paskutinį etapą.
Jei norėtumėte ir toliau keliauti Biblijos puslapiais kartu su Liturgija - kviečiu užsiprenumeruoti.
Su Dievu
kun. Povilas Narijauskas
Muzikos licenzija audiio
License #: 2246429891
License #: 3695275965

Show Notes Chapter Markers

Savaitė su Biblija - naujas būdas apmąstyti  kasdienius šv. Mišių skaitinius. Šią savaitę pradedame nuo Šeštinių, Jėzaus žengimo, kai įžengiame į pasirengimo į Šventosios Dvasios atsiuntimui, paskutinį etapą.
Jei norėtumėte ir toliau keliauti Biblijos puslapiais kartu su Liturgija - kviečiu užsiprenumeruoti.
Su Dievu
kun. Povilas Narijauskas
Muzikos licenzija audiio
License #: 2246429891
License #: 3695275965

Support the show (http://paypal.me/PovilasNarijauskas)

Sekmadienis
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis